YusufKProf. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu (Bölüm Başkanı)
Tel: (+90 312) 203 33 47
E-posta: kadi@ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Granitik Kayaçların Mineralojisi, Petrografisi, Jeokimyası ve Petrolojisi
hmutluProf. Dr. Halim Mutlu (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Tel: (+90 312) 203 34 91
E-posta: halimmutlu@ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Akışkan-kayaç etkileşimi, duraylı izotop sistematikleri, asal gaz jeokimyası
aynurbutkuProf. Dr. Aynur Geçer Büyükutku (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Tel: (+90 312) 203 33 39
E-posta: butku@eng.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Petrol Jeolojisi