mcelikProf. Dr. Mehmet Çelik (Bölüm Başkanı)
Tel: (+90 312) 203 33 72
E-posta: mehmetcelik@ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Hidrojeoloji
tayyildizProf. Dr. Turhan Ayyıldız (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Tel: (+90 312) 203 33 86
E-posta: ayyildiz@eng.ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Petrol Jeolojisi
z_karakasYard. Doç. Dr. Zehra Karakaş (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Tel: (+90 312) 203 33 71
E-posta: karakas@ankara.edu.tr
Çalışma Alanı: Kil Mineralojisi, Kil Jeolojisi, Göl Sedimanları, Paleoklima