1933 yılında Ziraat Enstitüsü kuruldu. Jeoloji öğrenimi ilk defa bu enstitü bünyesinde faaliyet gösteren Tabii Bilimler Fakültesi Jeoloji Bölümünde yürütüldü. Bu öğretim, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’ye gelmiş olan Alman bilim adamları ve onların yetiştirdiği bazı Türk öğretim üyeleri tarafından Ziraat, Orman ve Veteriner Fakültesi öğrencilerine verilmiştir. Sözü edilen Alman bilim adamları arasında bulunan Prof. Dr. Salomon Calvi’nin jeoloji bölümü kurulmasına katkıları büyük olmuştur. Bu katkıların izine bugünkü “Jeoloji Müzesi”‘nin kolleksiyonları arasında rastlamak mümkündür.

1943 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi kuruldu. Bu fakültenin Tabiiye Bölümü bünyesinde bir jeoloji kürsüsü oluşturuldu ve jeoloji öğretimi Tabiiye bölümü içinde 1965 yılına kadar bu şekilde devam etti.

1965 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nin bir bölümü olarak Jeoloji Bölümü kuruldu ve 1972 yılına kadar bu bölümün öğretim faaliyetleriyle jeolog yetiştirilmesi sağlandı.

1972 yılında Jeoloji Bölümü günün gereklerine göre yeniden yapılandırılmış ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü olarak adı değiştirilmiştir. Jeoloji Mühendisliği Bölümü bir süre 5 yıllık öğretimle Jeoloji Yüksek Mühendisi, 4 yıllık öğretimle de Jeoloji Mühendisi diploması vermiştir.

1980 yılında Yüksek Öğretim Kurumu’nun kuruluşuna paralel olarak ülke çapında bir bütünlük sağlanması amacıyla Jeoloji Mühendisliği diploması veren bir yapıya kavuşturulmuştur.