Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Jeoloji öğrenimi ilk olarak 1933 yılında Ziraat Enstitüsü Tabii Bilimler Fakültesi Jeoloji Bölümü’nde başlamıştır. Bu öğretim, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’ye gelmiş olan Alman bilim adamları ve onların yetiştirdiği bazı Türk öğretim üyeleri tarafından Ziraat, Orman ve Veteriner Fakültesi öğrencilerine verilmiştir. Sözü edilen Alman bilim adamları arasında bulunan Prof. Dr. Salomon Calvi’nin jeoloji bölümü kurulmasına katkıları büyük olmuştur. Bu katkıların izine bugünkü “Jeoloji Müzesi”‘nin kolleksiyonları arasında rastlamak mümkündür.

1943 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi kurulmuştur. Bu fakültenin Tabiiye Bölümü bünyesinde bir jeoloji kürsüsü oluşturulmuş ve jeoloji öğretimi Tabiiye bölümü içinde 1965 yılına kadar bu şekilde devam etmiştir. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nin bir bölümü olarak Jeoloji Bölümü kurulmuş ve 1972 yılına kadar bu bölümün öğretim faaliyetleriyle jeolog yetiştirilmiştir. 1972 yılında Jeoloji Bölümü yeniden yapılandırılmış ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü olarak adı değiştirilmiştir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü bir süre 5 yıllık öğretimle Jeoloji Yüksek Mühendisi, 4 yıllık öğretimle de Jeoloji Mühendisi diploması vermiştir. 1980 yılında Yüksek Öğretim Kurumu’nun kuruluşuna paralel olarak ülke çapında bir bütünlük sağlanması amacıyla Jeoloji Mühendisliği diploması veren bir yapıya kavuşturulmuştur. 2001 yılında Mühendislik Fakültesi’nin kurulmasıyla, Fen Fakültesi’nden ayrılarak Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmıştır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2016 yılında Gölbaşı Yerleşkesi’ndeki yeni binasına taşınmıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün yeni binası günümüz teknolojilerine uyumlu olarak inşa edilmiş ve araştırma laboratuvarları Jeoloji eğitim/öğretimi ve araştırma şekillerine göre projelendirilerek  yapılmıştır. Halen 12500 m2 bağımsız kapalı alanda eğitim/öğretim ve araştırmalarına Gölbaşı yerleşkesinde devam etmektedir. Jeoloji Mühendisliği Bölümü proje araştırmalarını Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) laboratuvarından yararlanarak yapabilmektedir. YEBİM merkez müdürü ve yönetim kadrosunun önemli bir bölümü Jeoloji mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden oluşmaktadır.  Jeoloji Mühendisliği bünyesinde çok sayıda araştırma ve öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bu topluluklar interdispliner araştırmalar kapsamında projeler yapmaktadır.  Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü pek çok kamu ve özel kuruluşların araştırma ve projelerine destek vermekte ve çözüm üretmektedir.