1. Saha Jeolojisi, altı hafta teorik ve sekiz hafta arazi çalışmalarıyla gerçekleştirilen ve çoğunluğu saha uygulaması olan zorunlu bir derstir.
  2. Saha Jeolojisi ilk altı hafta sınıftaki ders açıklamaları, sonraki sekiz hafta en iyi saha gözlemlerinin yapılabileceği yerlerde arazi çalışmaları şeklindedir. Öğrenciler her arazi için ayrı rapor hazırlarlar (elle yazılmış olarak) ve sahada küçük sınavlarla (literatür bilgisinden ve arazi gözlemlerinden yapılan) konuları öğrenmeleri denetlenir. Sınıf ve arazi çalışmaları üniversitenin akademik takvimi, arasınav dönemleri ve mevsim şartlarına göre planlanır. Arasınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Arazi çalışması başarıyı doğrudan etkiler.
  3. Saha Jeolojisi dersi çok sayıda öğretim elemanının katıldığı bir ders niteliğinde olup, ders koordinatorü tarafından program hazırlanır ve bölüm başkanlığına sunulur.
  4. Saha Jeoloji dersinin tamamı uygulama niteliğindedir. Bu nedenle arazi çalışmalarına öğrencilerin devamsızlık hakkı bulunmamaktadır. Dersin ilk altı haftasında sınıfta yapılan bölümünde bir kez mazeretli devamsız hakkı kabul edilebilir. Disiplinsizlik veya gerekli ders malzemesi olmadığı için derse alınmayanlar, o derse katılmamış sayılır.
  5. Dersten başarısız, fakat devam durumunu sağlamış öğrencilerden, bir sonraki yıl devam koşulu aranabilir.
  6. Ara sınav; sınıf anlatımlarını; dönem sonu sınavı ise arazi çalışmalarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. Ara sınavın geçme notuna katkısı %30, dönem sonu sınavının ise geçme notuna katkısı %80’dir.

-Dönem sonu notu; dönem sonunda 100 üzerinden yapılan yazılı sınavın % 33’ü, arazi çalışmaları sonrasında hazırlanıp değerlendirilen haftalık raporlara verilecek notların %33, sahada gerçekleştirilen kısa sınavlarının ((literatür bilgisinden ve arazi gözlemlerinden yapılan) %33 nispetinde katılması ile belirler.

-Raporlar mutlaka sorumlu araştırma görevlisine sunulmalıdır.

-Kopya arazi raporları değerlendirmeye alınmaz.

-Kısa sınavlar mutlaka arazide sözlü ya da yazılı notlar şeklinde verilmelidir.

-Dönem sonu notu belirlemede ders koordinatörü(leri) değişiklik öngörebilir. Arasınavın %30’u, Dönem sonu notunun %80’i alınarak geçme notu belirlenir.

  1. Başka üniversitelerden katılım isteği kabul edilemez.