ÖZGÖRÜMÜZ (VİZYONUMUZ)
İleri düzeyde bilgi sahibi, sorun çözme becerisi ve tutkusu olan, yaratıcı düşünceye sahip yerbilimci mühendisler yetiştirmektir.

ÖZGÖREVİMİZ (MİSYONUMUZ)
Jeoloji Mühendisliği ve bağlantılı olduğu diğer alanlarda çalışabilecek sağlam, temel jeoloji bilgisine sahip, edindiği bilgileri problem çözmede kullanabilen, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde mühendisler yetiştirmek.