Türkçe programına kayıtlı öğrencilerin Bahar döneminde açılan “JEM208 Saha Jeolojisi” dersine kayıt yaptırabilmeleri için;

JEM101 Genel Jeoloji dersinden başarılı olmaları,
JEM205 Stratigrafi ve Sedimantoloji,
JEM201 Temel Mineraloji,
JEM203 Yapısal Jeoloji derslerinin devamını almış olmaları gerkmektedir.

%30 İngilizce karma programına kayıtlı öğrencilerin Bahar döneminde açılan “GEO204 Saha Jeolojisi” dersine kayıt yaptırabilmeleri için;

JEM151 Genel Jeoloji I,
JEM152 Genel Jeoloji II,
JEM205 Stratigrafi ve Sedimantoloji,
JEM251 Temel Mineraloji,
JEM253 Yapısal Jeoloji,
GEO207 Temel Paleontoloji

derslerinin devamını almış olmalıdırlar.

Bölüm Başkanlığı