Genel Bilgi

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde 01.10.2014 tarihi itibariyle Anabilim Dalları (Genel Jeoloji, Mineraloji-Petrografi, Maden Yatakları-Jeokimya ve Uygulamalı Jeoloji) kaldırılmıştır.

Bölümümüzün akademik personeli 14′ü profesör, 5′i doçent ve 1′i yardımcı doçent olmak üzere 20 öğretim üyesi ile 14 araştırma görevlisi ve 3 uzmandan oluşmaktadır. Bölüme her yıl yaklaşık 80 lisans ve 25 lisansüstü öğrenci alınmaktadır. Bölümde mineraloji, petrografi, paleontoloji, sedimantoloji, kömür jeolojisi, zemin ve kaya mekaniği ve hidrojeoloji gibi dersler için hizmet veren alt yapısı çok güçlü laboratuvarlar mevcuttur. Ayrıca koleksiyon salonu ve müze bütün öğrencilerin kullanımına açıktır. Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin araştırmalarında kullanabileceği polarizan üsten ve alttan aydınlatmalı mikroskoplar, bilgisayarlar ve fiziksel test ekipmanları mevcuttur.

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde bulunan zengin, koleksiyon özelliği olan ve halka açık Jeoloji Müzesi bulunmaktadır. Bölümümüzde yer alan Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) ve Akarsu, Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi (AGDEJAM)’nden öğrencilerimiz yararlanabilmektedir. Bu merkezler ulusal ve uluslararası araştırmacılara hizmet vermektedir.

Bölümümüzün kaliteli eğitimi ile yetkin, etkin ve güçlü kadro ve altyapısı sayesinde mezunlar kısa sürede iş bulabilmektedirler. Bölümümüz inceleme, araştırma, yönlendirme ve belirlemeye yönelik olarak pek çok kamu kurumuna ve tüzel kişilere hizmet vermektedir.

Bölüm Laboratuvarları
-Ağır Mineral Laboratuvarı
-Bilgisayar Laboratuvarı
-Gemoloji Laboratuvarı
-İnce kesit Laboratuvarı
-Kimya Laboratuvarı
-Kömür Jeolojisi Laboratuvarı
-Maden Yatakları Laboratuvarı
-Optik Mineraloji Laboratuvarı
-Paleontoloji Laboratuvarı
-Petrografi Laboratuvarı
-Petrol Jeolojisi Laboratuvarı
-Sedimantoloji Laboratuvarı
-Uygulamalı Jeoloji Laboratuvarı

YEBİM Laboratuvarları
– ICP ve Mikro Analiz Laboratuvarı
– XRF Laboratuvarı
– Raman ve FTIR Laboratuvarı