Genel Bilgi

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde 01.10.2014 tarihi itibariyle Anabilim Dalları (Genel Jeoloji, Mineraloji-Petrografi, Maden Yatakları-Jeokimya ve Uygulamalı Jeoloji) kaldırılmıştır.

Bölümümüzün akademik personeli 13′ü profesör ve 3′ü doçent olmak üzere 16 öğretim üyesi ile 13 araştırma ve öğretim görevlisinden oluşmaktadır. Bölüme her yıl yaklaşık 80 lisans ve 25 lisansüstü öğrenci alınmaktadır. Bölümde mineraloji, petrografi, paleontoloji, sedimantoloji, kömür jeolojisi, zemin ve kaya mekaniği ve hidrojeoloji gibi dersler için hizmet veren alt yapısı çok güçlü laboratuvarlar mevcuttur. Ayrıca koleksiyon salonu ve müze bütün öğrencilerin kullanımına açıktır. Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin araştırmalarında kullanabileceği polarizan üsten ve alttan aydınlatmalı mikroskoplar, bilgisayarlar ve fiziksel test ekipmanları mevcuttur.

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde bulunan zengin, koleksiyon özelliği olan ve halka açık Jeoloji Müzesi bulunmaktadır.

Bölümümüzün kaliteli eğitimi ile yetkin, etkin ve güçlü kadro ve altyapısı sayesinde mezunlar kısa sürede iş bulabilmektedirler. Bölümümüz inceleme, araştırma, yönlendirme ve belirlemeye yönelik olarak pek çok kamu kurumuna ve tüzel kişilere hizmet vermektedir.

Bölümümüz öğretim üyeleri ve öğrencileri Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) laboratuvarlarını kullanabilmektedir. Bu merkez ulusal ve uluslararası araştırmacılara hizmet vermektedir.

Bölüm Laboratuvarları

-Ağır Mineral Laboratuvarı

-Bilgisayar Laboratuvarı

-Gemoloji Laboratuvarı

-İnce kesit Laboratuvarı

-Kimya Laboratuvarı

-Kömür Jeolojisi Laboratuvarı

-Maden Yatakları Laboratuvarı

-Optik Mineraloji Laboratuvarı

-Paleontoloji Laboratuvarı

-Petrografi Laboratuvarı

-Petrol Jeolojisi Laboratuvarı

-Sedimantoloji Laboratuvarı

-Uygulamalı Jeoloji Laboratuvarı

 

YEBİM Laboratuvarları

ELECTRON MICRO PROBE ANALYZER (EPMA) Laboratuvarı

LA-ICP MS Laboratuvarı

CRMS (Confocal Raman Microprobe Spectrometry) Laboratuvarı 

XRD (X-Ray Diffraction) Laboratuvarı

XRF (X-Ray Fluoressans) Laboratuvarı

μXRF (Micro X-ray Fluoressans) Laboratuvarı

ICP-OES (Inductively Coupled Plasm-Optic Emission Spectrometry) Laboratuvarı

LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) Laboratuvarı

FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) Laboratuvarı

Kalorimetre Laboratuvarı

Piknometre Laboratuvarı

Jeofizik Laboratuvarı

İncekesit ve Örnek Parlatma Laboratuvarı

Mineral Seperasyon Laboratuvarı

Kaya Öğütme ve Kırma Laboratuvarı

Arkeometri Laboratuvarı