1) Yerkabuğu yapısal özelliklerinin, dinamiğinin ve yer tarihinin ortaya konması için gerekli bilgi donanımını vermek,

 

2) Yeraltı zenginliklerimizin (petrol, mineral, maden, su gibi) araştırılması ve bulunmasında gerekli bilgileri vermek,

 

3) Yeraltı zenginliklerin üretime geçirilmesinde gerekli katkıyı sağlamak

 

4) Yerüstü mühendislik yapılarının (baraj, yol, köprü, tünel, zemin gibi) tasarlanmasında gerekli temel bilgileri vermek ve uygulamalarında gerekli katkıyı sağlamak

 

5) Yaşam boyu öğrenme ve araştırma yapma yetenekleri kazanmasını sağlamak, girişimci ve çözüm üreten, yerbilimlerini ilgilendiren ulusal ve uluslararası düzeydeki mühendislik projelerinin yürütülmesinde ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev yapabilen öğrenciler yetiştirmek

 

6) Toplumsal duyarlılığa sahip, ekonomi, çevre ve etik bilincine sahip çağdaş lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmek