seçki Kategorisi Arşivi

Gösterilen Kayıt : 1112 Toplam Kayıt : 12

> KUVATERNER BİLİMİ LİSANSÜSTÜ YAZ OKULU

by Ahmet Yenertürk

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde 18-23 Haziran 2012 tarihleri arasında “Kuvaterner Bilimi Lisansüstü Yaz Okulu” düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için : http://www.kuvaterner.org

> BÖLÜMÜMÜZDE YAPILAN KONFERANSLAR

by Ahmet Yenertürk

Maden Savaşları (01 Mayıs 2008) / Prof.Dr.Doğan AYDAL (Ankara Üniversitesi) Maden Savaşları ve Petrolsüz Dünya (20 Mayıs 2008) / Prof.Dr.Doğan AYDAL (Ankara Üniversitesi) Ankara’nın Deprem Kaynakları ve Depremselliği (29 Mayıs 2008) / Prof.Dr.Ali KOÇYİĞİT (ODTÜ) Kömür ve Kömürlerin Yeraltında Gazlaştırılması (26 Şubat 2009) / Dr.Selami TOPRAK (MTA) Türkiye’de Tıbbi Jeoloji Konuları ve Riskler (22 Nisan 2009) […]