Yürütücü Destekleyen Birim Proje Adı Tarih Bütçe
Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLU AFAD-UDAP Bursa Civarında Deprem Kaynağı Olabilecek Diri Fayların Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Saptanması 15.12.2018-15.12.2020 499.867 TL
Prof.Dr.Erdoğan TEKİN TÜBİTAK-ÇAYDAG Batı Karadeniz Bölgesi (Düzce-Bolu-Karabük) Paleojen Evaporitlerinin Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Havza Evrimi 15.03.2017-15.03.2019 265.112 TL
Prof.Dr.Turhan AYYILDIZ TÜBİTAK-ÇAYDAG Tekman-Karayazı Havzası  (Erzurum GD’ su) Tersiyer birimlerinin sedimantolojisi ve petrol jeolojisi 01.02.2016-01.05.2018 60.000 TL
Prof.Dr.Turhan AYYILDIZ Ankara Üniversitesi-BAP Trakya Tersiyer Çökel Havzasına Bağlı Yeni Bir Alt Havza Modeli (Kıyıköy-Kırklareli) 09.03.2015-09.03.2018 38.000 TL
Prof.Dr.Mehmet ÇELİK Ankara Üniversitesi-BAP İzotopik Verilere Göre Yağışlar Üzerinde Enlem ve Yükselti Etkilerinin Araştırılması; Orta Toros Kuşağı 31.03.2017 20.000 TL
Prof.Dr.Mehmet ÇELİK Ankara Üniversitesi-BAP Pınarbaşı karst kaynağı beslenim ve boşalım ilişkilerinin hidrojeokimyasal ve mineralojik incelemesi 08.11.2016 45.000 TL
Dr.Kıymet DENİZ Ankara Üniversitesi-BAP Kayseri–Özvatan Alkalen Magmatik Kayalarının Zamansal ve Mekansal Konumu 30.03.2017-30.03.2020 18.000 TL