Bölümümüzde faaliyet gösteren araştırma merkezleri ve grupları:

Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM)
Gemoloji Araştırma Grubu
Tektonik Araştırma Grubu (TAG) 
Jeoteknik Araştırma Grubu (JETAG)
Mineral Araştırma Grubu
Jeotermal Enerji Araştırma Grubu
Makropaleontoloji Araştırma Grubu
Petrol Jeolojisi Araştırma Grubu