Araştırma stratejimiz, kendi kendine yetebilirlik ilkesi içerisinde, ülke dışındaki kurumlara ihtiyaç duymadan, kendi Üniversitemizdeki ve diğer üniversitelerimizdeki araştırmacılara her türlü imkanı sunmaktır.

Araştırma hedefimiz, kısa-orta vadede toplam kalite yönetimi anlayışına uygun şekilde tüm laboratuvarlarımızın akredite edilmesi ve orta-uzun vadede yurtdışındaki nitelikli araştırmacıların bilimsel çalışmalarını Üniversitemizde yapmalarını sağlamaktır.