Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sahip olunan modern laboratuvarlar ve alanlarında uzman öğretim üyeleri ile sektördeki firmalara, çeşitli kamu kurumlarına ve araştırmacılara aşağıdaki konularda test, analiz ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

  • Ağır Mineral Analizleri
  • Sedimantolojik Analizler
  • Paleontolojik Örnek Tayini
  • Sıvı Kapanım Ölçümleri (Mikrotermometrik-Tuzluluk)
  • Uygulamalı Jeoloji Analizleri
  • Jeolojik Haritalama
  • Cevher Mikroskobisi Yardımıyla Cevher Minerallerinin Tayini
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Çalışmaları