Sevgili Stajer Öğrenciler,

Jeoloji eğitim-öğretiminin önemli ayaklarından biri olan staj çalışmalarınızın uygulamalı bölümünü, farklı kurum ve kuruluşlarda tamamladınız. Bu kapsamda hepinizin başarılı, verimli ve keyifli zaman geçirdiğinizi umuyorum.

Staj çalışmasının diğer bir bölümü de bu uygulamalı çalışmaların yazıya dökülme safhası oluşturmaktadır. Önceki duyuru iletilerden de bildiğiniz üzere sizlerden şu geri bildirimler beklenmektedir:

1-Staj çalışmanızın genelini tanımlayan “özet” yazısı. Özet yazısı, yaptığınız çalışmanın geneli ilgili kısa yoldan fikir verecek şekilde hazırlanmalıdır. Çalışmalarınız sırasında edindiğiniz veri, varılan sonuç ve yapılan yorum özet bölümünde yer alabilir. Hazırlanacak özetin 300 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta olması beklenmektedir. Özet yazısında referans, şekil, çizelge, teşekkür edilen kişi adı bulunmamalıdır. Özet yazısının sonunda stajınızı betimleyen 5 adet “anahtar kelime” yazılacaktır. Bununla ilgili bazı detaylar için staj yazım klavuzuna bakınız.

Özet bilgileri “staj özet formuna” yazılacaktır. Bunun için http://80.251.40.59/ankara.edu.tr/v.isik/Teaching.html web adresinden staj özet formunu indirmeniz ve yazınızı bu forma yazmanız gerekmektedir. Özet yazısını elektronik ortamda hazırlayacağınızı unutmayın, lütfen…

2-Staj raporu. Staj raporu uygun yazım formatında hazırlanması gerekmektedir. Bunun için http://80.251.40.59/ankara.edu.tr/v.isik/Teaching.html web adresinden “staj raporu yazım klavuzunu” indirmeniz ve burada belirtilen ilkeler çerçevesinde hazırlamanız gerekmektedir. Raporun değerlendirmeye alınması yazım klavuzuna göre hazırlanıp-hazırlanmamasına bağlıdır.

3-Staj çalışmanızı en iyi temsil eden sizin de içinde olduğunuz bir fotograf karesi ile mümkün olduğunca 1 (bir) dakikayı geçmeyen stajınız konulu video görüntünün hazırlanması. Bu kapsamda sizlerden dikkat çekici çalışmalar sunacağınızı tahmin ediyorum. Videolarınız staj ortamını, çalışma anlarını gösteren hareketli görüntülerden olmalıdır.

Stajınız ile ilgili şu tarihleri dikkatlice kayıt edin:

Özet yazısının elektronik olarak v.isik@ankara.edu.tr ve egunen@eng.ankara.edu.tr adreslerine son gönderme tarihi: 27 Eylül 2019

Özet yazısının çıktısının (kağıt baskısının) Dr. Elif AKISKA’ya son teslim etme tarihi: 30 Eylül 2019

Staj Raporlarının elektronik olarak v.isik@ankara.edu.tr ve egunen@eng.ankara.edu.tr adreslerine son gönderme veya CD ortamında teslim etme tarihi: 14 Ekim 2019

*****

Sevgili Öğrenciler,

Staj çalışması bölümümüzün eğitim-öğretim sistemi içerisinde ders olarak tanımlıdır. Staj kapsamında (1) istenilen dökümanların iletilmemesi, (2) değerlendirmeler sonucu yeterli başarının gösterilmemesi ve (3) staj kuralları çerçevesinde staj yapılmadığının tespit edilmesi durumunda başarısız notu verilecektir.

Başarılı olanlar staj çalışmasının bütüncül değerlendirilmesinde elde ettikleri notlar ile staj çalışmasını tamamlamış olacaktır.

Çok başarılı staj raporu/raporları her yıl geleneksel Jeoloji Mühendisleri Odasının organize ettiği en iyi staj raporu yarışmasına aday gösterilecektir. An itibariyle hepiniz bu yarışmaya adaysınız. En iyi staj raporuna sahip olmak, sizlerin bu sürede göstereceği performansla ilişkilidir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sevgi ve selamlarımla,

Prof.Dr. Veysel IŞIK