Sevgili Stajer Öğrenciler,

Staj çalışması ders programı sistemimizde “ders” olarak tanımlanmaktadır. Çalışmalarınızı size tanımlanan yasal süreçte gerçekleştirmeniz istenmektedir. Stajınızı tamamlamanız sonrasında, staj değerlendirme sonuçlarının sisteme girilmesi bölümümüzde herhangi bir ders için uygulanan uygulamalar gibidir. Staj çalışmalarınızın değerlendirilmesi sizlerin staj süresince ve sonrasında yapacağınız geri bildirimlerle ilişkilidir.

Staj çalışmanızın değerlendirilmesi ve nota dönüştürülmesi şöylesi geri bildirimleriniz ile gerçekleştirilecektir:

(1) Stajer öğrencinin staj süresince yeterli performansa sahip olup-olmadığını gösterir staj yerinin imzaladığı yazılı belge ve sözlü görüşme değerlendirmeleri,

(2) Staj sonrasında staj ortamı, staj izlenimleriniz ve kazanımlarınızı belirtir 300 kelimeyi geçmeyen özet yazınız,

(3) Staj çalışmarınızı en iyi temsil eden sizin de içinde olduğu bir fotograf karesi ile 1 (bir) dakikayı geçmeyen stajınız konulu video görüntünün hazırlanması,

(4) Bölüm yazım formatına uygun staj raporunun oluşturulması ve

(5) Bölüm Akademik Kurulunun talep etmesi durumunda yazılı sınav ve değerlendirmesidir.

Staj sürecinizi ve hazırlıklarınızı bu çerçevede gerçekleştirmeniz yararlı olacaktır.

Sizlere web sayfası ve e-posta yolu ile iletilecek elektronik dosyaları zamanlı ve özenli olarak doldurmanız önemlidir. Bölüme bıraktığınız e-posta adreslerinin işlevselliğinin olup-olmadığını konrol edin, lütfen.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sevgi ve selamlarımla,

Prof.Dr. Veysel IŞIK