Sevgili Öğrenciler/Meslekdaş Adayları,

2019 Yılı-Bahar Ders Dönemi ardından bölümüzün zorunlu programlarından olan staj çalışmalarınıza başladınız. Öncelikle staj programına hak kazanmada gösterdiğiniz başarıdan dolayı sizleri kutlarım.

Staj, Türk Dil Kurumu sözlük anlamı ile (1) Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi ya da (2) Bir kimsenin, meslek bilgisini artırmak için bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak geçirdiği dönem olarak tanımlanır.

*****

Staj çalışması üniversitelerin mesleki eğitim-öğretim programlarında olduğu gibi bölümümüzde de uygulanan zorunlu programlar arasındadır. Jeolojide staj, derslerde teorik ve uygulamalı olarak öğrendiğiniz konuların mesleki yaşamda nasıl uygulanıldığını görmenize, mesleki yaşamı ile sosyal yaşam arasında nasıl uyum sağlanılabilinileceğini öğrenmenize ve gelecekteki hedeflerinizin biçimlenme sürecini iyi yönetmenize olanak sağlamaktadır.

İyi yönetebildiğinizde staj çalışmalarınız; (1) İşinizde nasıl tecrübe sahibi olacağınıza, (2) Mesleğinizin neresinde yer alacağınızı planlamanıza, (3) Yeni ve farklı kazanımlar/beceriler elde etmenize ve (4) Güçlü ve katma değerli bağlantılar elde etmenize olanak sağlacaktır.

*****

Staj çalışması, bölüm-öğrenci-kurum arasında kazan-kazan üzerine kurulu yararlı süreçlerdendir. Bölüm, staj çalışmaları ile öğrencisine aktardığı teorik ve uygulamalı bilgilerin ne ölçüde yarar sağladığını test etme olanağı bulmaktadır.

Siz öğrencilerimizin staj süresince ve sonrasında bazı hususları sorgulama, düşünme ve karar verme durumlarında olacağınız inancındayım. Bu kapsamda;

(1) Derslerde verilen bilgilerin ne ölçüde işe yaradığını görmeniz,

(2) Mesleki bilgi bakımından eksikliklerinizin/fazlalıklarınızın neler olduğunu farkına varmanız,

(3) İzlenimleriniz ve gözlemleriniz ardından gelecekte neleri yapıp-neleri yapmayacağınızı belirlemeniz,

(4) Kurumlardaki başarılı kişilerin ya da uygulamaların nelerle ilişkili olabileceğini anlamanız,

(5) Ölçülü iletişim (mesleki-sosyal) kurmanın ciddi birikimler ile ilişkili olduğunu görmeniz mümkün olacaktır.

Staj yaptığınız kurumlar, sizler gibi enerjisi yüksek, algılaması geniş bireyler ile bir süre birlikte olmayı kazanım olarak görürler; ileride aranızdan birileri ile çalışma düşüncesini daima canlı tutarlar.

*****

Sevgili Öğrenciler,

Staj yapacağınız kurumu/kuruluşu belirli kriterler çerçevesinde dikkatlice seçtiğinizi düşünüyorum. Bu kriterler içerisinde mesleğinizde ilgi duyduğunuz alan ile bu çerçevede size sağlanılacak ana olanakların öncelikler arasında olduğu muhakkak.

Staj yapacağınız yerlerde başlangıçta küçük yadırgamaların ve sizlerin öğrenci olduğu bakış açısının olağan bir durum olduğunu bilin. Staj süresince sizlerin göstereceği performansın, verilen görev ve sorumlulukların olabildiğince eksiksiz yapma gayretinizin, sorumluluklarınız içerisinde uyumlu ve hevesle iş yapma arzunuzun bu tür tutumları minimize ettiğini göreceksiniz.

*****

Staj yaptığınız kurumda size nelerin rol model olabileceğini hızlıca öğrenin. Herkesle iletişim içinde olun. Kurum alt yapısını, düzenini, çalışma prensiplerini gözlemleyin. İşyeri çalışanlarının giyim, davranış ve iletişim kurma biçimlerini gözlemleyin.

*****

Unutmayın staj yaptığınız kurumda pozitif izlenimler bırakmak sadece birey olarak sizlere değil aynı zamanda aidiyet içerisinde bulunduğunuz üniversitenize ve bölümünüze de çok ciddi katkıdır.

*****

Staj yaptığınız kurum ve çalışanları ile staj sonrasında da iletişim içinde olmanızın önemli olduğunu hafızanızda hep canlı tutun.

Staj süresince ve sonrasında sizinle iletişim halinde olacağımızı bilmenizi ister, başarılı bir staj süreci geçirmenizi dilerim.

Sevgi ve selamlarımla,

Prof.Dr. Veysel IŞIK