JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİN YAZ DÖNEMİNDE DERS ALABİLECEKLERİ ÜNİVERSİTELERİN LİSTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSETİSİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(ODTÜ)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ