JEOLOJİK HARİTA ALIMI, MESLEKİ SAHA ve SAHA JEOLOJİSİ MAZERET SINAVLARI 18 MAYIS CUMA 15:30’DA YAPILACAKTIR.