FZM158 Fizik Lab. Ara Sınavı 25 Nisan Çarşamba Saat 17:30’da Tandoğan BFA

MSS404 Astronomi Ara Sınavı 27 Nisan Cuma Saat 13:30’da Astronomi Bölümü KD dersliğinde yapılacaktır.