JEM 314  Petrol Aramalarında Jeofizik Yöntemler ara sınavı 27 Nisan ders yeri ve saatinde yapılacaktır.