KİM101 Temel Kimya-I dersi ara sınavı aynı tarih ve saatte İstatistik Dershanesi (İD) ve Saffet Süray Anfisi (SSA)’nde yapılacaktır.