02.06.2017 tarihinde saat 13:00’da yapılacak olan MSS102 Biyolojiye Giriş sınavı aynı gün ve yerde, saat 13:45’de yapılacaktır.