JEM458 Deniz Jeolojisi  30 Mayıs Salı Saat 17:00-18:30 Arasında J6-7 Dersliklerinde Yapılacaktır.