28 Nisan 2017 tarihindeki JEM 458 Deniz Jeolojisi ve 5 Mayıs 2017 tarihindeki JEM 152 (Genel Jeoloji) ve JEM 458 (Deniz Jeolojisi) dersleri ilerideki başka bir tarihe alınarak telafi edilecektir. Öğrenciler kendileri için uygun ders zamanlarını mergin@ankara.edu.tr veya mergin50@gmail.com adresine bildirebilirIer.

Saygılar ile duyurulur.

Prof.Dr. Mustafa Ergin