FZM158 Fizik Lab. dersinin ara sınavı 28 Nisan Cuma 12:00-13:30 Arasında BKA (Tandoğan)’da yapılacaktır.